Castors i Llúdrigues

Qui som?

L’etapa de CASTORS/LLÚDRIGUES és l’etapa d’iniciació a l’estil de vida escolta, durant la qual el nen/a intueix i comença a descobrir les actituds i valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció.

La unitat de castors i llúdrigues és la CAMADA. Aquesta està formada per nens i nenes de 8 a 10 anys així com del propi KRAAL DE BRANCA.

La Camada es subdivideix en grups. Cada un d’aquests grups rep el non de COLLA. Les Colles són rotatives (trimestralment) i serveixen per organitzar activitats puntuals: petits treballs i jocs.

La responsabilitat del bon funcionament de la Camada és compartida amb el Kraal de branca i coordinada i assumida pel Cap de Branca.

L’evolució del nen/a la segueix el Kraal de la Branca en reunions periòdiques de Consell, coincidint amb les etapes del progrés. Aquesta evolució es veurà reflectida en les fitxes de seguiment que complementaran quan calgui. Les revisions es faran d’acord amb els objectius fixats en el progrés de cada etapa.

El seu LEMA és: RIU AMUNT!!

Calendari

Octubre

05-06
Activitat de matí
12-13
Activitat de matí
19-20
Lliure
26-27
Cau al Carrer

Novembre

02-03
Lliure
09-10
Activitat de matí
16-17
Excursió 2 dies
23-24
Activitat de matí
30-01
Excursió 1 dia

Desembre

07-08
Lliure
14-15
Pessebrada
21-24
Excursió de Nadal

Gener

00-00
-

Febrer

00-00
-

Març

00-00
-

Abril

00-00
-

Abril

00-00
-

Maig

00-00
-

Juny

00-00
-

Juliol

00-00
-

Objectius del trimestre

Escoltisme

  • Aprendre les contrasenyes i aplicar-les.
  • Portar la camisa i el fulard.
  • Participar activament en les activitats i els moments de reflexió.

Natura

  • Assolir el valor de les 3P i aplicar-lo al dia a dia.
  • Respectar l’entorn que ens envolta.
  • Interessar-se per la flora que ens rodeja.

Fe

  • Treballar el lema de l’any.
  • Aprofitar al màxim els moments de reflexió.

Kraal de monitors


Adrián González

Alejandro González

Mariona Maroño

Pau Menta
castors@aech.cat

Fotos