Castors i Llúdrigues

Qui som?

L’etapa de CASTORS/LLÚDRIGUES és l’etapa d’iniciació a l’estil de vida escolta, durant la qual el nen/a intueix i comença a descobrir les actituds i valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció.

La unitat de castors i llúdrigues és la CAMADA. Aquesta està formada per nens i nenes de 8 a 10 anys així com del propi KRAAL DE BRANCA.

La Camada es subdivideix en grups. Cada un d’aquests grups rep el non de COLLA. Les Colles són rotatives (trimestralment) i serveixen per organitzar activitats puntuals: petits treballs i jocs.

La responsabilitat del bon funcionament de la Camada és compartida amb el Kraal de branca i coordinada i assumida pel Cap de Branca.

L’evolució del nen/a la segueix el Kraal de la Branca en reunions periòdiques de Consell, coincidint amb les etapes del progrés. Aquesta evolució es veurà reflectida en les fitxes de seguiment que complementaran quan calgui. Les revisions es faran d’acord amb els objectius fixats en el progrés de cada etapa.

El seu LEMA és: RIU AMUNT!!

Calendari

Octubre

07-08
Activitat de matí
14-15
Activitat de matí
21-22
Activitat de matí
28-29
Excursió 1 dia

Novembre

04-05
Activitat de matí
11-12
Activitat de matí
18-19
Activitat de matí
25-26
Excursió 2 dies

Desembre

02-03
Activitat de matí
09-10
Lliure
16-17
Pessebrada
27-30
Excursió de Nadal

Objectius del trimestre

Escoltisme

  • Tindre consciència del que són les contrasenyes.
  • Iniciar-se en la vida escolta.
  • Sentir-se part de la camada.

Natura

  • Tenir cura del nostre entorn.
  • Ser conscients de la importància del reciclatge.

Fe

  • Treballar el lema de l’any.
  • Treure el màxim profit de les motivacions.

Kraal de monitors


Alejandro González

Mireia Dols

Roger Andreu

Víctor Dieste
castors@aech.cat

Fotos